Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

torsdag 21 september 2017

Sånger (Nymånen)


  

På Nymånen har vi sjungit sångerna :
Imse vimse spindel, Björnen sover, Hjulen på bussen, Lilla snigel, Blinka lilla stjärna, Lille katt, En elefant balanserade och Fem små apor.
Barnen får välja sång genom att ta en figur ur en påse. Vi berättar vad det är för djur eller sak och sedan räknar vi till tre (3) så att alla kan sjunga samtidigt.

En dag lyssna och tittade vi på sångerna på youtube så att barnen fick mer  förståelse för vad sångerna handlar om, det var mycket uppskattat.


Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp­ muntra och ta till vara barnets ny kenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Lpfö98/16 sid. 7

Namn (månen)
Vi har fått nya dockor till avdelningen då många barn vill leka familj. Barnen har fått vara med att namnge dockorna. Enligt barnkonventionen har alla rätt till ett namn och vi tränar namn med barnen och istället för att säga "bebis" till alla dockorna har de nu fått mer av en identitet.

Barnen får här vara med Och träna att ta gemensamma beslut.

måndag 18 september 2017

Känslor (fullmånen)


 

Idag har några av barnen bekantat sig med våra känslostenar. De har pratat om vad delarna heter och om begrepp som arg, glad ledsen. De har satt samman olika känslofigurer med stenarna. De har arbetat tillsammans genom att titta på varandras och efterlikna. De har samtalat kring varandras figurer. Mot slutet la de stenarna på en lång rad, först räknade de antalet munnar och sedan alla stenarna så gott de kunde. De hjälptes åt att räkna.

Barnen har tränat:
Samarbete
Sätta ord på känslor
Se figurerna från olika håll
Antalsräkna
Språket

fredag 15 september 2017

Veckobrev

Ännu en vecka har gått och vi är redan inne i mitten på September. Vi är ute i alla väder och vi vill påminna om att kolla över barnens kläder. Barnen blir blöta när vi är ute i regnet så kolla över så att  regnkläder och stövlar finns i rätt storlek. Det behöver även finnas extra kläder på barnens hyllor. 

torsdag 14 september 2017

Dilemman (Avdelning solen, solstrålarna)

Den här veckan har solstrålarna arbetat mycket med boken "Säg stopp". Vi har läst boken och även arbetat med boken med hjälp av projektorn. Vi pedagoger har spelat upp ett dilemma om att alla har rätt att säga stopp när det gäller ens egen kropp. Vi har även spelat upp ett dilemma tillsammans med barnen som handlar om att vi äter olika mat.


Barnen har fått diskutera vad som är okej och vad som inte är okej. Hur man ska bete sig mot varandra och hur viktigt det är att visa varandra respekt och att olikheter är bra.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar." och "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv" (Lpfö 98 rev 16

måndag 11 september 2017

Lära känna varandra och miljön (Månen)Under de senaste 3 veckorna har vi arbetat mycket med att lära känna varandra och miljön på förskolan. Vi har delat oss så att barnen får arbeta i mindre grupper. Barnen har undersökt miljön tillsammans med varandra och oss pedagoger både utomhus och inomhus.

Att arbeta vid ljudbordet har varit populärt, Nymånarna har byggt mycket och Fullmånarna har ritat självporträtt.

Utomhus är det populärt med vattenlek när det har regnat och barnen söker sig gärna till vattnet. I vattenleden tränar barnen på att jämföra mängd, hållfasthet (genom att göra gegga) och även höjd då de hoppar och vattnet skvätter på väggarna.

"Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen." Lpfö 98/16 sida 6
 

fredag 8 september 2017

Veckobrev

Den här veckan har det varit föräldramöte. Vi pedagoger tycker det var mycket spännande att få ta del av era tankar och erfarenheter. Tack för att ni delade med er.

På Solen har  solstrålarna blandannat varit iväg med ekobussen till Mela. Vi hade en trevlig dag där vi fick lära oss om svampar och växter. Soluppgångarna har blandannat målat och varit iväg till biblioteket.

På Månen har fullmånarna arbetat med självporträtt och samarbetsövingar. Nymånarna har arbetat mycket med tryggheten bland barnen.