Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

måndag 15 januari 2018

Reflektion med barnen (solstrålarna och soluppgångarna)

Under förra veckan delade vi barnen i grupper. Vi pratade blandannat om vad vi har gjort under hösten, vad som var roligt, vad som var mindre roligt, hur vi ska gå vidare och om vi lärt oss något.

Barnen i solstrålarna berättade blandannat att de vill fortsätta med massage, snick och snack, rita, att säga stopp och att hjälpa till att blogga. Barnen säger att de har lärt sig att säga stopp, hur det känns att vara arg, att inte slåss, sparkas och rivas, att man inte tar andras saker och att inte dra i någons strumpor.


Barnen i soluppgångarna vill arbeta vidare med skapande och att leka olika samarbetslekar. Soluppgångarna har även skapat känslor i mjöl.
Barnen har blandannat tränat  på att lyssna, berätta,  reflektera, att få möjlighet att påverka sin situation och att skapa i olika material. fredag 12 januari 2018

Veckobrev

Den här veckan är vi tillbaka på målgränd igen efter julledigheten. Vi ser fram emot en spännande termin med nya utmaningar tillsammans med era barn. 

Nästa vecka börjar det ett nytt barn hos oss. Vi önskar henne välkommen och hoppas hon ska trivas här på målgränd. 

onsdag 10 januari 2018

En somalisk lek (Solstrålarna, soluppgångarna)

Under veckan har barnen lekt en somalisk lek. Barnen fick sitta i en ring med benen framför sig. Ett av barnen sa en ramsa på somaliska. Den som ledaren pekade på när ramsan var slut fick ta bort ett av benen. Ett av barnen berättade att ramsan handlar om en fågel som ser en pinne som hon äter upp. Pinnen är barnens ben och det får man ta bort om man pekar på benet. Den som har benen kvar sist vinner.

Barnen har tränat på att lyssna på varandra, att kunna förklara och ta emot en instruktion, berätta, utvecklat sin lust att leka och lära, gemensamma regler och att känna delaktighet i sin egen kultur och få ta del av andras kulturer.


fredag 22 december 2017

Veckobrev

Här kommer sista veckobrevet för i år. Nästa vecka kommer de barn som anmält barnomsorg att vara på igelkottens förskola. 
 
Det här var Lindas sista vecka på målgrändsförskola. Vi hoppas att hon kommer trivas med att arbeta i skolan. 

Den 9 Januari är vi tillbaka på målgrändsförskola igen. Den 8 januari är målgrändsförskola stängd då vi har planeringsdag.

Till sist vill vi önska alla en god jul och ett gott nytt år. 

onsdag 20 december 2017

Känslor (Månen)


Vi har läst boken ”Varför gråter pappan”. Barnen har fått fundera på de olika tankarna som barnen i boken har. Varför blir man ledsen? Kan en pappa vara ledsen? Kan man vara så glad att man gråter? Barnen pekar mycket och visar stort intresse för boken.
Barnen har tränat på att identifiera känslor hos sig själva och personerna i boken.


Vi tog fram känslostenarna igen och barnen började diskutera munnarna mycket. Hur kan man vrida på munnen för att den ska betyda något annat? De har kopplat det till boken vi läst om hur man gör olika känslor med ansiktet. Här lär sig barnen styra olika delar av sin kropp samt sätta namn på de olika kroppsdelarna i ansiktet.


Vi har gjort en känslobana till våran Blue Boot Babblarn.
Barnen tycker att det är roligt att försöka visa de känslor Babblaren stannar på när de programmerat den.

Barnen tränar på att visa känslor och förstå att man känner olika och att det är bra att visa hur man känner.

måndag 18 december 2017

Veckobrev

Förra veckan började Nadia hos oss. Hon kommer att vara hos oss under Johannas föräldraledighet. Vi hoppas hon ska trivas hos oss på målgränd. 

Det här är sista veckan för många barn innan julledigt. Vi hoppas att ni kommer att få ett skönt jullov.  Från och med nästa vecka är de barn som behöver barnomsorg under julen på Igelkottens förskola. 

Vi vill även påminna om att vi har planeringsdag den 8 januari. Förskolan är därför stängd. 

tisdag 12 december 2017

Äntligen snö (solstrålarna)

Idag har vi passat på att leka ute i snön. Barnen har blandannat skapat en snögubbe tillsammans. De diskuterade vem som skulle göra huvudet och vem som skulle göra kroppen. De jämförde storlekarna på kroppen och huvudet. De diskuterade vad som skulle användas till armar, näsa och ögon. 

Barnen har tränat samarbete och beslutsfattande, matematik där barnen jämfört och använt olika matematiska begrepp som större och mindre, skapande och kreativitet.